Kontakt

Kontakt z: Niniejsze linki kierują do stron udostępniających stosowną informację o rejestrach sądowych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz dokumentów z tych rejestrów. KRS – Krajowy Rejestr Sądowy Online – eKRS.pl – serwis udostępniający dokumenty i informacje z KRS rejestryonline.pl – serwis udostępniający dokumenty z RZ, KRK, CRZS      

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

Celem prowadzenia CRZS jest ochrona obrotu gospodarczego poprzez nałożenie obowiązku ujawniania zastawów w tym rejestrze oraz umożliwienie uzyskania przez zainteresowanego wypisu zawierającego informacje o obciążeniu konkretnej rzeczy lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonej należności. Każdy urząd skarbowy prowadzi własny rejestr zastawów skarbowych jednak w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych, prowadzonym przez Ministra[…]

Formularze wniosków w postępowaniu sądowym o wpis do Rejestru Zastawów

opis plik .pdf plik .rtf RZ-1 Wniosek o wpis zastawu rejestrowego   plik .pdf   plik .rtf RZ-1A Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego   plik .pdf   plik .rtf RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów   plik .pdf   plik .rtf RZ-2A Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów[…]

Formularze wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych

formularz wzór instrukcja dostęp OnLine DW-1   plik .rtf   plik .pdf   plik .pdf zamów OnLine DW-2   plik .rtf   plik .pdf   plik .pdf zamów OnLine DW-3   plik .rtf   plik .pdf   plik .pdf zamów OnLine DW-4   plik .rtf   plik .pdf   plik .pdf zamów OnLine  

Opłaty obowiązujące w postępowaniu sądowym

od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów – 200 zł, od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów – 100 zł, od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów – 50 zł.   Opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy – Rejestru[…]

Katalog sposobu opisu przedmiotów zastawu

KATALOG SPOSOBU OPISU PRZEDMIOTÓW ZASTAWU Dotyczy uzyskania informacji z Rejestru Zastawów Jeżeli po zapoznaniu się z poniższym katalogiem pojawią się pytania, prosimy o kontakt email lub telefoniczny [insert_php] echo biuro_ekrs_tel(); [/insert_php] telefony czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00 Dział A Rzeczy ruchome NUMER POZYCJI KATALOGU A 1   Nazwa przedmiotu Samochód osobowy Zasady opisu zawarte[…]

Wykaz sądów prowadzących Rejestr Zastawów

Sądy prowadzące Rejestr Zastawów

Obszary oraz właściwości sądów zostały ustalone na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 września 2001 r. w sprawie utworzenia sądów gospodarczych i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w § 4 punkt. a,b,c. a także rozporządzenia Dz.U. 07.163.1161 z dnia 28 sierpnia 2007 r. […]