Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju.

Celem prowadzenia CRZS jest ochrona obrotu gospodarczego poprzez nałożenie obowiązku ujawniania zastawów w tym rejestrze oraz umożliwienie uzyskania przez zainteresowanego wypisu zawierającego informacje o obciążeniu konkretnej rzeczy lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonej należności.

Każdy urząd skarbowy prowadzi własny rejestr zastawów skarbowych jednak w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych, prowadzonym przez Ministra Finansów, przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju. Osoba zainteresowana może uzyskać od organu prowadzącego rejestr zastawów skarbowych, wypis z tego rejestru.

Aby uzyskać wypis z CRZS należy złożyć wniosek zawierający dane ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego, będących przedmiotem zainteresowania, dane właściciela ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego i dane wnioskodawcy. Ruchomości muszą posiadać jednoznaczny identyfikator w postaci nr fabrycznego lub seryjnego. Jeżeli wypis ma dotyczyć samochodu należy podać również markę, numer rejestracyjny i numer podwozia samochodu.

Zastaw rejestrowy obejmuje swym zakresem przedmiotowym:

  • wszystkie rzeczy ruchome stanowiące własność podatnika oraz współwłasność podatnika i jego małżonka
  • oraz zbywalne prawa majątkowe.

Zanim dokonasz zakupu jakiejkolwiek ruchomości której wartość przekracza 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złoty) sprawdź ją w CRZS – Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych oraz KRZ – Krajowym Rejestrze Zastawów

 

Dokumentu z Rejestr Zastawów Sądowych

Dokumenty z Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych