Biura Informacji Gospodarczej BIGi

Biuro informacji gospodarczej (BIG) .

Najprościej rzecz ujmując jest to instytucja gromadząca, przechowująca i udostępniająca dane o nierzetelnych dłużnikach.


Niektóre z obecnie funkcjonujących BIG-ów gromadzą również dane pozytywne na temat płatników, którzy terminowo regulują swoje zobowiązania. Informacje do BIG mogą przekazywać podmioty, które mają zawartą z biurem stosowną umowę. Umieszczenie w BIG dla nierzetelnego dłużnika jest niekorzystne, gdyż w przypadku np. ubiegania się o kredyt, dostanie decyzję odmowną lub otrzyma kredyt na znacznie gorszych warunkach. Z kolei pozytywne informacje gospodarcze mogą okazać się przydatne podczas negocjacji warunków umów np. z bankiem, dostawcą Internetu, telewizji kablowej, firmą pożyczkową czy telekomunikacyjną.

Obecnie w Polsce funkcjonuje 6 Biur Informacji Gospodarczej, są to:

  1. Biuro Informacji Gospodarczych InfoMonitor S.A.
  2. Biuro Informacji Gospodarczych KBIG S.A.
  3. Biuro Informacji Gospodarczych KRD S.A.
  4. Biuro Informacji Gospodarczych KIDT S.A.
  5. Biuro Informacji Gospodarczych ERIS S.A.
  6. Bisnode Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej

Biura Informacji Gospodarczej tzw BIG'i

Rejestrem, który również prowadzi informację o dłużnikach, jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, Rejestr Dłużników Niewypłacalnych prowadzony przy Krajowym Rejestrze sądowym.

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.