Opłaty obowiązujące w postępowaniu sądowym

W postępowaniu sądowym dotyczącym zastawu rejestrowego pobierane są następujące opłaty:

  • od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów – 200 zł,
  • od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów – 100 zł,
  • od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów – 50 zł.

 

Opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów, do którego składany jest wniosek: