Kontakt

Kontakt z: KRS – Krajowy Rejestr Sądowy Online – eKRS.pl MSiG – Monitor Sądowy i Gospodarczy – eKRS.pl RZS – Rejestr Zastawów Sądowych – rejestryonline.pl CRZS – Rejestr Zastawów Skarbowych – rejestryonline.pl KRK – Krajowy Rejestr Karny – rejestryonline.pl   Niniejsze linki kierują do stron udostępniających stosowną informację o rejestrach sądowych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości[…]

Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju.

Celem prowadzenia CRZS jest ochrona obrotu gospodarczego poprzez nałożenie obowiązku ujawniania zastawów w tym rejestrze oraz umożliwienie uzyskania przez zainteresowanego wypisu zawierającego informacje o obciążeniu konkretnej rzeczy lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonej należności. […]