baner_1_gov
baner_2_gov
previous arrow
next arrow
Shadow

Elektroniczny dostęp
do dokumentów i informacji z
rejestrów sądowych

Oryginalne dokumenty wysyłane listem lub kurierem
Dokumenty i informacje dostępne z każdego miejsca na świecie
Dostęp przez urządzenia mobilne
Gotowe dokumenty i informacje również OnLine

Krajowy Rejestr Sądowy OnLine

Wszystkie oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego dostępne OnLine. Zamów dokumenty Online a otrzymasz je na e-mail, listem lub kurierem. Nie musisz posiadać podpisu elektronicznego czy profilu e-puap

Odpis z KRS - papierowy z pieczątką i podpisem

Odpis z KRS (aktualny oraz pełny). Oryginalny papierowy odpis z KRS zawierający pieczątkę i podpis dostępny przez Internet. Dostępny listem, kurierem, PDF

Odpis z KRS w języku obcym

Odpis z KRS (aktualny oraz pełny). Oryginalny papierowy odpis z KRS zawierający pieczątkę i podpis dostępny w języku obcym przez Internet. Dostępny listem, kurierem, PDF. Zamów odpis w języku angielskim, niemieckim, ukraińskim, hiszpańskim, rosyjskim, etc

odpis z KRS wraz z apostile | legalizacją

Odpis z KRS (aktualny oraz pełny). Oryginalny papierowy odpis z KRS zawierający pieczątkę i podpis wraz za apostile lub legalizacją przez Internet. Dostępny listem, kurierem, PDF.

odpis z KRS w języku obcym i apostile | legalizacją

Odpis z KRS (aktualny oraz pełny). Oryginalny papierowy odpis z KRS zawierający pieczątkę i podpis w języku obcym wraz za apostile lub legalizacją przez Internet. Dostępny listem, kurierem, PDF. Zamów odpis w języku angielskim, niemieckim, ukraińskim, hiszpańskim, rosyjskim, etc

Dokumenty KRS

Wszystkie oryginalne dokumenty z KRS. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia również w języku obcym. Dokumenty z pieczęcią i podpisem, wysyłane na e-mail, listem, kurierem.

Fotokopie akt KRS

Fotokopie całych akt KRS oraz wybranych dokumentów. Fotokopie wszystkich dokumentów z akt danego podmiotu - Statut, akt założycielski, sprawozdania finansowe, opinia biegłego, zajęcia, egzekucje, uchwały.

Sprawozdania finansowe

Pełne sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do KRS. Rachunek Zysków i strat, aktywa, pasywa, bilans, opinie biegłego, sprawozdania zarządu. Raporty o podmiotach, powiązania kapitałowo osobowe

Weryfikacja płatnicza

Weryfikacja płatnicza poprzez sprawdzenie podmiotu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Rejestrze Zastawów Sądowych, Biurach Informacji Gospodarczej

Rejestr Zastawów Sądowych OnLine

Rzecz, którą chcemy kupić, np. maszyna czy samochód może być obciążona zastawem rejestrowym, podobnie jak nieruchomości bywają obciążone hipoteką.
Zanim zdecydujemy się na taki wydatek, warto taką rzecz sprawdzić właśnie w Rejestrze Zastawów Sądowych.

Zastaw na pojazdach i ruchomościach

Sprawdzenie ruchomości, pojazdów czy obciążone są zastawem rejestrowym

Sprawdzenie firmy

Sprawdź firmę czy posiada jakieś zastawione ruchomości, Samochody, motocykle, maszyny, linie produkcyjne, etc.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Informacja o wpisie lub braku wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Dokument dostępny Online oraz listem lub kurierem.
Nie musisz posiadać podpisu elektronicznego czy profilu e-puap

Krajowy Rejestr Karny OnLine

Niekaralność dla osób fizycznych, cudzoziemców i podmiotów zbiorowych.
Bez potrzeby udawania się do sądu - OnLine.
Dokument wysyłany na e-mail, listem, kurierem
Dokument otrzymasz również będąc zagranicą.

Niekaralność dla osoby fizycznej w języku obcym
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - Niekaralność w języku obcym. Zamów KRK OnLine a otrzymasz przetłumaczony dokument KRK. Oryginał wraz z pieczątkami.
Niekaralność wraz z tłumaczeniem oraz apostille lub legalizacją
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego - Niekaralność w języku obcym wraz z poświadczeniem apostille lub legalizacją. Oryginalny dokument poświadczony przez MSZ. Zamów KRK OnLine
довідка про несудимість
довідка про несудимість також з перекладом на обрану мову. Замовте оригінал документа онлайн
Niekaralność dla osoby fizycznej
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - Niekaralność. Zamów KRK OnLine
Niekaralność dla podmiotu zbiorowego
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego - Niekaralność dla firm. Zamów KRK OnLine
Niekaralność dla cudzoziemca
Request for information about the person with KRK for a foreigner

Biura Informacji Gospodarczej - BIG

Zamów informacje na temat wiarygodności płatniczej kontrahentów, konkurencji ...

BIG Infomonitor
Pobierz raport wiarygodności gospodarczej z
BIG Infomonitor
Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych - KIDT
Pobierz raport wiarygodności płatniczej z
Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych
Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej BISNODE

Pobierz raport wiarygodności płatniczej z
Międzynarodowego Biura Informacji Gospodarczej BISNODE

BIG Krajowy Rejestr Długów - KRD
Pobierz raport wiarygodności gospodarczej z
Krajowego Rejestru Długów
Biuro Informacji Gospodarczej ERIF
Pobierz raport wiarygodności płatniczej z
Biura Informacji Gospodarczej ERIF
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
KBIG
Pobierz raport wiarygodności gospodarczej z
Krajowego Biura Informacji Gospodarczej

Apostile i Legalizacja dokumentów

Apostile - poświadczenie dokumentu sporządzonego w Polsce (np. niekaralność, odpis z KRS) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.
Legalizacja - urzędowe stwierdzenie wiarygodności.
Wykaz Państw w których wymagane jest apostile i legalizacja  

Odpisy, wyciągi, metryki z akt Urzędu Stanu Cywilnego

Odpis, metryka, wyciąg aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.
Zamów dokumenty Online a otrzymasz je na e-mail, listem lub kurierem. Nie musisz posiadać podpisu elektronicznego czy profilu e-puap

Odpis aktu urodzenia

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego - Zamów  OnLine

Odpis aktu małżeństwa

Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa z Urzędu Stanu Cywilnego - Zamów  OnLine

Odpis aktu zgonu

Wniosek o wydanie odpisu aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego - Zamów  OnLine