Elektroniczny dostęp
do dokumentów i informacji z
rejestrów sądowych

Oryginalne dokumenty wysyłane listem lub kurierem
Dokumenty i informacje dostępne z każdego miejsca na świecie
Dostęp przez urządzenia mobilne
Gotowe dokumenty i informacje również OnLine

Krajowy Rejestr Sądowy OnLine

Wszystkie oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Sądowego dostępne OnLine. Zamów dokumenty Online a otrzymasz je na e-mail, listem lub kurierem. Nie musisz posiadać podpisu elektronicznego czy profilu e-puap

Dokumenty KRS

Wszystkie oryginalne dokumenty z KRS. Odpisy, wyciągi, zaświadczenia również w języku obcym. Dokumenty z pieczęcią i podpisem, wysyłane na e-mail, listem, kurierem.

Fotokopie akt KRS

Fotokopie całych akt KRS oraz wybranych dokumentów. Fotokopie wszystkich dokumentów z akt danego podmiotu - Statut, akt założycielski, sprawozdania finansowe, opinia biegłego, zajęcia, egzekucje, uchwały.

Sprawozdania finansowe

Pełne sprawozdania finansowe podmiotów wpisanych do KRS. Rachunek Zysków i strat, aktywa, pasywa, bilans, opinie biegłego, sprawozdania zarządu. Raporty o podmiotach, powiązania kapitałowo osobowe

Weryfikacja płatnicza

Weryfikacja płatnicza poprzez sprawdzenie podmiotu w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, Rejestrze Zastawów Sądowych, Biurach Informacji Gospodarczej

Rejestr Zastawów Sądowych OnLine

Rzecz, którą chcemy kupić, np. maszyna czy samochód może być obciążona zastawem rejestrowym, podobnie jak nieruchomości bywają obciążone hipoteką.
Zanim zdecydujemy się na taki wydatek, warto taką rzecz sprawdzić właśnie w Rejestrze Zastawów Sądowych.

Zastaw na pojazdach i ruchomościach

Sprawdzenie ruchomości, pojazdów czy obciążone są zastawem rejestrowym

Sprawdzenie firmy

Sprawdź firmę czy posiada jakieś zastawione ruchomości, Samochody, motocykle, maszyny, linie produkcyjne, etc.

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Informacja o wpisie lub braku wpisu do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Dokument dostępny Online oraz listem lub kurierem.
Nie musisz posiadać podpisu elektronicznego czy profilu e-puap

Krajowy Rejestr Karny OnLine

Niekaralność dla osób fizycznych, cudzoziemców i podmiotów zbiorowych.
Bez potrzeby udawania się do sądu - OnLine.
Dokument wysyłany na e-mail, listem, kurierem
Dokument otrzymasz również będąc zagranicą.

Niekaralność dla osoby fizycznej
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - Niekaralność. Zamów KRK OnLine
Niekaralność dla podmiotu zbiorowego
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego - Niekaralność dla firm. Zamów KRK OnLine
Niekaralność dla cudzoziemca
Request for information about the person with KRK for a foreigner

Biura Informacji Gospodarczej - BIG

Zamów informacje na temat wiarygodności płatniczej kontrahentów, konkurencji ...

BIG Infomonitor
Pobierz raport wiarygodności gospodarczej z
BIG Infomonitor
Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych - KIDT
Pobierz raport wiarygodności płatniczej z
Krajowej Informacji Długów Telekomunikacyjnych
Międzynarodowe Biuro Informacji Gospodarczej BISNODE

Pobierz raport wiarygodności płatniczej z
Międzynarodowego Biura Informacji Gospodarczej BISNODE

BIG Krajowy Rejestr Długów - KRD
Pobierz raport wiarygodności gospodarczej z
Krajowego Rejestru Długów
Biuro Informacji Gospodarczej ERIF
Pobierz raport wiarygodności płatniczej z
Biura Informacji Gospodarczej ERIF
Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej
KBIG
Pobierz raport wiarygodności gospodarczej z
Krajowego Biura Informacji Gospodarczej

Apostile i Legalizacja dokumentów

Apostile - poświadczenie dokumentu sporządzonego w Polsce (np. niekaralność, odpis z KRS) umożliwiające legalne użycie go w innym państwie.
Legalizacja - urzędowe stwierdzenie wiarygodności.
Wykaz Państw w których wymagane jest apostile i legalizacja