Elektroniczny dostęp
do rejestrów sądowych

Krajowy Rejestr Sądowy

Pełna informacja o podmiotach z KRS. Dokumenty KRS wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Czytelnia akt KRS. Sprawozdania finansowe, Raporty o podmiotach.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

Archiwalne wydania. Pojedyncze egzemplarze dostępne za darmo. Pełne roczniki. Pobierz wszystkie na raz.

Rejestr Zastawów Sądowcyh

Informacja o zastawach na ruchomościach: samochodach, maszynach, statkach, samolotach, urządzeniach, etc.

Krajowy Rejestr Karny

Zapytanie o niekaralność. Zaświadczenie o niekaralności dla osób fizycznych, podmiotów zbiorowych, cudzoziemców.

Centralny Rejestr Zastawów skarbowych

Informacja o zastawach na ruchomościach: samochodach, maszynach, urządzeniach; na rzecz urzędu skarbowego.
Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

Umożliwiamy Państwu kontakt z Naszymi Doradcami poprzez bezpłatną aplikację mobilną WowApp. Zapraszamy do kontaktu poprzez WowApp. Co to jest?
mac
ios
nadroid
windows

Informacje i aktualności