Odpis z KRS – tłumaczenie na dowolny język

Odpisy z KRS przetłumaczony na dowolny język

KRS documents are available in several languages. To get the document translated into the appropriate language, click the link below

Aby uzyskać dany dokument, przetłumaczony na odpowiedni język, kliknij w link w poniższej

[…]

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Efektem nowelizacji ustawy mają być: ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego. elektroniczny kontakt z sądem rejestrowym. dostąp do akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz udostępniane w takiej postaci w czytelni akt. Obecnie akta rejestrowe dostępne są online poprzez serwis eKRS.pl; kierowanie i składanie sprawozdań finansowych w postaci[…]