Formularze wniosków w postępowaniu sądowym o wpis do Rejestru Zastawów

opis plik .pdf plik .rtf RZ-1 Wniosek o wpis zastawu rejestrowego   plik .pdf   plik .rtf RZ-1A Załącznik do wniosku o wpis zastawu rejestrowego   plik .pdf   plik .rtf RZ-2 Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze zastawów   plik .pdf   plik .rtf RZ-2A Załącznik do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów[…]

Formularze wniosków kierowanych do Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych

formularz wzór instrukcja dostęp OnLine DW-1   plik .rtf   plik .pdf   plik .pdf zamów OnLine DW-2   plik .rtf   plik .pdf   plik .pdf zamów OnLine DW-3   plik .rtf   plik .pdf   plik .pdf zamów OnLine DW-4   plik .rtf   plik .pdf   plik .pdf zamów OnLine  

Opłaty obowiązujące w postępowaniu sądowym

od wniosku o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów – 200 zł, od wniosku o zmianę wpisu w rejestrze zastawów – 100 zł, od wniosku o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów – 50 zł.   Opłatę należy wnieść na rachunek bieżący dochodów sądu lub do kasy sądu, w którym funkcjonuje Wydział Gospodarczy – Rejestru[…]