Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - RDN

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych wchodzi w skład Krajowego Rejestru Sądowego i jest rejestrem którego założeniem jest umożliwienie zbadania wiarygodności płatniczej.

RDN jest jawny iż każdy ma możliwość sprawdzić stan finansowy partnera biznesowego lub danej osoby, sprawdzając czy figuruje lub nie figuruje w RDN. Aby uzyskać informację z Rejestru Dłużników Niewypłacanych należy złożyć wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (formularz CI KRS-CDN) albo wniosek wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych (formularz CI KRS-CDT).

Jeżeli dany podmiot lub osoba figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych wówczas można złożyć wniosek o wydanie odpisu zawierającego szczegółowe dane dłużnika na formularzu CI KRS-CDO Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych
Wpis do rejestru dłużników niewypłacalnych może nastąpić z urzędu lub na wniosek wierzyciela.

Informacja na temat wpisywania do RDN z urzędu opisana została w artykule

Kto trafia do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Zarówno przy wpisie z urzędu (art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym), czy na wniosek wierzyciela (art. 56), podstawę wpisu stanowią prawomocne orzeczenia sądu a w przypadku wniosku z art. 1086 § 4 k.p.c. dane o zaległościach wskazane przez komornika.

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wpisuje wierzyciel posiadający tytuł wykonawczy.

Więcej na ten temat można przeczytać korzystając z linków poniżej

Co to jest rejestr Dłużników Niewypłacalnych

Kto trafia do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Pobierz dokumenty z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Pobierz inne dokumenty i informacje płatnicze

wszystkie oddziały krajowego rejestru sądowego w kraju
wypełnij formularz zamówienia
opłać zamówienie
zapoznaj sięz regulaminem eKRS.pl

Wiarygodność płatnicza podmiotów gospodarczych

eRaport o podmiocie z KRS Weryfikacja firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu jest bardzo dobrą metodą uniknięcia późniejszych problemów, z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu swoich należności od dłużników. eRaport pozwala ocenić stan majątkowy, wiarygodność i wypłacalność potencjalnego kredytobiorcy / kontrahenta. eRaport dostarcza wiele informacji (np. sprawozdania finansowe, powiązania kapitałowo osobowe, weryfikuje prawdziwość danych podanych przez klienta/kontrahenta, pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również monitorować stan klienta / kontrahenta w trakcie jej trwania. eRaport dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego

Biura Informacji Gospodarczej tzw BIGi

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju.
wszystkie oddziały krajowego rejestru sądowego w kraju
wypełnij formularz zamówienia
opłać zamówienie
zapoznaj sięz regulaminem eKRS.pl

Fotokopie akt i dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego

Dostęp do całych akt danego pomiotu to pełna informacja o danej firmie. Tutaj możesz otrzymać wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie KRS - akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji. To pełne dane o danym podmiocie.
Jeżeli nie potrzebujesz całych akt z Krajowego Rejestru Sadowego oraz nie interesują Cię same sprawozdania finansowe to ta usługa powinna być właśnie dla Ciebie. Wskaż jakie dokumenty cię interesują a my wykonamy dla Ciebie fotokopię. Usługa dotyczy jednego dokumentu - jedno zamówienie to jeden dokument.
Dostęp do całych akt danego pomiotu to pełna informacja o danej firmie. Tutaj możesz otrzymać wszystkie dokumenty jakie kiedykolwiek zostały zgromadzone w sądzie rejestrowym w Rejestrze Handlowym - akty założycielskie, sprawozdania finansowe, uchwały, akty notarialne, dane adresowe zarządu, i wiele innych istotnych informacji. To pełne dane o danym podmiocie. Więcej na temat Rejestru Handlowego znajdziesz tutaj.