Przeczytaj poprzedni wpis:
Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

Celem prowadzenia CRZS jest ochrona obrotu gospodarczego poprzez nałożenie obowiązku ujawniania zastawów w tym rejestrze oraz umożliwienie uzyskania przez zainteresowanego...

Zamknij