Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

Sąd Okręgowy w Katowicach

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

Andrzeja 16/18
Katowice
40-957

wypełnij formularz zamówienia
opłać zamówienie
pobierz dokumenty

Wybierz rodzaj zapytania z Krajowego Rejestru Karnego

Osoba fizyczna

Zapytanie o niekaralność dla osoby fizycznej
Zapytanie dotyczy każdej osoby z polskim obywatelstwem. Osoby prowadzące działalność gospodarczą to tez osoby fizyczne. Zapytanie dla obcokrajowca – patrz poniżej.

Podmiot zbiorowy

Zapytanie o niekaralność dla podmiotu zbiorowego
Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna. W związku z powyższym spółka cywilna, która jest jedynie umową pomiędzy wspólnikami, nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i nie możemy od niej żądać informacji z krk. W przypadku spółki cywilnej informacji z krk żądamy dla każdego ze wspólników.
UWAGA
osoba prowadzaca działalność gospodarczą wypełnia wniosek dla osoby fizycznej.

Cudzoziemiec / foreigner

Zapytanie o udzielenie informacji o cudzoziemcu z KRK
Request for information about the person with KRK
Zapytanie o udzielenie informacji o cudzoziemcu z KRK
Request for information about the person with KRK

Czytelnia akt

Uprzejmie informujemy iż akta / dokumenty można zamawiać oraz przeglądać elektronicznie poprzez podany formularz. Dokumenty udostępniane są po wypełnieniu wniosku bez potrzeby udawania się do Wydziału Karnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach.

Fotokopie akt – czytelnia akt

Zamów akta sprawy z Wydziału Karnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach
Fotokopie akt z Wydziału Karnego przy Sądzie Okręgowym w Katowicach

Przeczytaj poprzedni wpis:
Punkt Informacyjny KRK przy Sądzie Okręgowym w Kaliszu

Zamknij