Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego

Niekaralność dla osoby fizycznej

Pobierz oryginalny dokument uznawany przez wszystkie urzędy i instytucje.

Dla dokumentu z KRK możesz dodatkowo pozyskać tłumaczenie na język obcy oraz klauzule apostile lub legalizację


Krajowy Rejestr Karny - OnLine 24h*

Tylko oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

wszystkie oddziały krajowego rejestru karnego w kraju
wypełnij formularz
opłać zamówienie
pełnomocnictwo
zapoznaj się z regulaminem eKRS.pl
Po kliknięciu w link zamów, zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu internetowego rejestryonline.pl, świadczącego usługi w zakresie udostępniania dokumentów z KRK - niekaralności.

Wybierz dokument aby uzyskać oświadczenie o niekaralności

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - oświadczenie o niekaralności w języku obcym
 • Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby fizycznej
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo Kurierem

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w języku obcym + apostille | legalizacja

Język obcy + poświadczenie z MSZ
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego - oświadczenie o niekaralności w języku obcym + apostille | legalizacja
 • Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla osoby fizycznej
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo Kurierem
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego" description=" - oświadczenie o niekaralności dla firmy - nie dotyczy działalności gospodarczej
 • Pobierz pełnomocnictwo do KRK dla podmiotu zbiorowego
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo Kurierem
Dzięki serwisowi rejestryonline.pl można bez żadnego problemu zamówić zapytanie o niekaralność z KRK a następnie przedstawić je np:, pracodawcy lub do urzędu czy do przetargu. KRK - Krajowy Rejestr Karny to rejestr, który prowadzi aktualną bazę danych z informacjami dotyczącymi karalności osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:
 • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
 • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
 • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
 • poszukiwanych listem gończym, tymczasowo aresztowanych,
 • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.