Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

Niekaralność dla podmiotu zbiorowego - firmy np Sp. z o.o.

Pobierz oryginalny dokument uznawany przez wszystkie urzędy i instytucje.

Dla dokumentu z KRK możesz dodatkowo pozyskać tłumaczenie na język obcy oraz klauzule apostile lub legalizację


[schema type="organization" orgtype="Organization" name="Krajowy Rejestr Karny"] - OnLine 24h*

Tylko oryginalne dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego wydawane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

wszystkie oddziały krajowego rejestru karnego w kraju
wypełnij formularz
opłać zamówienie
pełnomocnictwo
zapoznaj się z regulaminem eKRS.pl
Po kliknięciu w link zamów, zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu internetowego rejestryonline.pl, świadczącego usługi w zakresie udostępniania dokumentów z KRK - niekaralności.

Wybierz dokument aby uzyskać oświadczenie o niekaralności

Dzięki serwisowi rejestryonline.pl można bez żadnego problemu zamówić zapytanie o niekaralność z KRK a następnie przedstawić je np:, pracodawcy lub do urzędu czy do przetargu. KRK - Krajowy Rejestr Karny to rejestr, który prowadzi aktualną bazę danych z informacjami dotyczącymi karalności osób fizycznych i podmiotów zbiorowych. W Krajowym Rejestrze Karnym gromadzi się dane o osobach:
  • prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii,
  • prawomocnie skazanych przez sądy państw obcych, wobec których kara lub środek karny wykonywane są w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
  • nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-wychowawcze albo którym wymierzono karę na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu,
  • poszukiwanych listem gończym, tymczasowo aresztowanych,
  • nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.