Wzór zapytania o niekaralność dla podmiotu zbiorowego

Wzór zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym z Krajowego Rejestru Karnego

Podmiotem zbiorowym w myśl ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną. Wyłączeniem są tutaj: Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
2. Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna.

Podmiotem zbiorowym są „firmy, organizacje, stowarzyszenia wpisane do KRS – Krajowego Rejestru Sądowego.

Jeśli nie wiesz czy w myśl ustawy jesteś podmiotem zbiorowym oraz czy jesteś wpisany/a do KRS kliknij tutaj i sprawdź.

Wzór zapytania dla podmiotu zbiorowego, np: spółki z o.o.

wzór wniosku zapytania do KRK dla podmiotu zbiorowego

Wszystkie sądy KRK w kraju
wypełnij formularz zamówienia
opłać zamówienie
pobierz dokumenty

Wybierz rodzaj zapytania z Krajowego Rejestru Karnego

Osoba fizyczna

Zapytanie o niekaralność dla osoby fizycznej
Zapytanie dotyczy każdej osoby z polskim obywatelstwem. Osoby prowadzące działalność gospodarczą to tez osoby fizyczne. Zapytanie dla obcokrajowca - patrz poniżej.

Podmiot zbiorowy

Zapytanie o niekaralność dla podmiotu zbiorowego
Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, z wyłączeniem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.
Podmiotem zbiorowym w rozumieniu ustawy jest również spółka handlowa z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub związku takich jednostek, spółka kapitałowa w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną, a także zagraniczna jednostka organizacyjna. W związku z powyższym spółka cywilna, która jest jedynie umową pomiędzy wspólnikami, nie podlega ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i nie możemy od niej żądać informacji z krk. W przypadku spółki cywilnej informacji z krk żądamy dla każdego ze wspólników.
UWAGA
osoba prowadzaca działalność gospodarczą wypełnia wniosek dla osoby fizycznej.

Cudzoziemiec / foreigner

Zapytanie o udzielenie informacji o cudzoziemcu z KRK
Request for information about the person with KRK
Zapytanie o udzielenie informacji o cudzoziemcu z KRK
Request for information about the person with KRK