CI KRS-CDT – Wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do RDN”

Wniosek CI KRS-COD składany jest w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Dla identyfikacji podmiotu, którego dotyczy zaświadczenie, należy podać:

  • w przypadku osób fizycznych – numer PESEL oraz imię i nazwisko,
  • w przypadku pozostałych podmiotów – numer REGON oraz nazwę lub firmę, a dla podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego również numer KRS.

Jest to oryginalny dokument z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przy Krajowym Rejestrze Sądowym wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Za moment zostaniesz przekierowany na stronę https://www.ekrs.pl/wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-ze-podmiot-jest-wpisany-do-rdn/?tracking=msgov świadczącą wybraną przez Ciebie usługę.
Jeżeli przekierowanie nie nastąpi do 20 sekund kliknij tutaj

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.