CI KRS-CDO – Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych

Wniosek CI KRS-CDO składany jest w celu otrzymania odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Jeżeli na złożony wniosek CI KRS-CDN składany w celu wydania zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
lub
CI KRS-COD składany w celu otrzymania zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.
Otrzymałeś informację iż podmiot / osoba jest wpisana do RDN to zapewne w tym wniosku jest podany numer tego wpisu / rejestru.
Aby uzyskać informację szczegółową dotyczącą tego wpisu do rejestru pobierz odpis z RDN podając numer rejestru.

Jest to oryginalny dokument z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych przy Krajowym Rejestrze Sądowym wydawany przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Za moment zostaniesz przekierowany na stronę https://www.ekrs.pl/ci-krs-cdo-wniosek-o-wydanie-odpisu-z-rejestru-dluznikow-niewyplacalnych/?tracking=msgov świadczącą wybraną przez Ciebie usługę.
Jeżeli przekierowanie nie nastąpi do 20 sekund kliknij tutaj

Jeżeli podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Jeżeli podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, dokument zawierał będzie stosowną informację. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych ma na celu zapewnienie pewnego, szybkiego i aktualnego dostępu do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego, a więc do rzetelnych informacji dotyczących wypłacalności (a co za tym idzie wiarygodności) potencjalnych kontrahentów. Weryfikacja w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka podejmowania współpracy z niesolidnymi lub nieuczciwymi kontrahentami.