Monitor Sądowy i Gospodarczy

Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG)

To ogólnopolski dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawę o rachunkowości i inne ustawy.

Są to m.in. ogłoszenia o zmianach w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. likwidacji spółek, złożenia sprawozdania finansowego), wpisy dotyczące partii politycznych, postanowienia o ogłoszeniu upadłości, wezwania spadkobierców, ogłoszenia o wszczęciu postępowań o uznanie za zmarłego, wezwania w sprawach o zasiedzenie, ustanowienie kuratora oraz ogłoszenia Narodowego Banku Polskiego. Od 1 stycznia 2013 w Monitorze są publikowane sprawozdania finansowe podmiotów, które nie składają ich do rejestru sądowego, a które podlegają obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Od 1 lipca 2012 wszystkie bieżące i archiwalne (od 1996) numery „Monitora” są udostępniane na stronie http://ekrs.pl/monitor-sadowy-gospodarczy/.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Krajowy Rejestr Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Katowicach

Zamknij