Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Rząd przyjął projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

Efektem nowelizacji ustawy mają być:

  • ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego.
  • elektroniczny kontakt z sądem rejestrowym.
  • dostąp do akt rejestrowych w postaci elektronicznej oraz udostępniane w takiej postaci w czytelni akt. Obecnie akta rejestrowe dostępne są online poprzez serwis eKRS.pl;
  • kierowanie i składanie sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej;
  • likwidacja obowiązku składania sprawozdań finansowych do urzędu skarbowego bowiem ma to być robione automatycznie po złożeniu do KRS.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego. Proponowane zmiany mają wejść z życie od 1 marca 2020 r.

Ponad to nowelizacja ma wprowadzić:

  • Elektroniczne repozytorium aktów i protokołów notarialnych, z którego dane będą automatycznie przekazywane i dołączane do wniosku (bez konieczności fizycznego złożenia przez stronę).
  • Możliwości zdyscyplinowania przez sądy rejestrowe, osób zobowiązanych do powołania reprezentantów podmiotu, gdy uchylają się one od wykonania swoich obowiązków;
  • Zlikwidowanie instytucji kuratora rejestrowego (wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego sądowi ustanowienie kuratora, który będzie uprawniony do reprezentacji podmiotu);