Odpis aktu zgonu

Odpis aktu urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego

Po zarejestrowaniu zgonu, kierownik urzędu stanu cywilnego (USC), przekazuje bezpłatnie najbliższej rodzinie odpis skrócony aktu zgonu.


Chcą uzyskać kolejny odpis aktu zgonu należy uiścić opłatę.
Odpis aktu zgonu, potocznie zwany metryką zgonu lub wyciągiem aktu zgonu, można uzyskać w formie papierowej lub elektronicznej. Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku.
Aby otrzymać wyciąg aktu zgonu formie papierowej, nie posiadając podpisu elektronicznego oraz nie posiadając profilu zaufanego ePUAP, można:

 • Udać się do Urzędu Stanu Cywilnego i złożyć wniosek o wydanie aktu.
 • Złożyć zamówienie poprzez Internet, wypełniając wniosek internetowy (bez potrzeby posiadania ePUAP czy e-podpisu).
  • Składając zamówienie internetowo, odpis aktu urodzenia można otrzymać poprzez:
   • List polecony priorytet;
   • Kurier;
   • E-mail – skan oryginalnego dokumentu;
   • E-mail oraz list polecony priorytet;
   • E-mail oraz kurier.

Tylko oryginalne dokumenty pozyskawane z Urzędu Stanu Cywilnego

Po kliknięciu w link zamów, zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu internetowego rejestryonline.pl, świadczącego usługi w zakresie udostępniania dokumentów z USC - Urzędu Stanu Cywilnego.

Kliknij zamów aby uzyskać Odpis aktu zgonu

Wyciąg z aktu stanu cywilnego - urodzenia - metryka urodzenia
 • Pobierz pełnomocnictwo do USC
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo
 • Sczegóły po kliknięciu w link - zamów
Wyciąg z aktu stanu cywilnego - małzeństwa - metryka ślubu
 • Pobierz pełnomocnictwo do USC
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo
 • Sczegóły po kliknięciu w link - zamów
Wyciąg z aktu stanu cywilnego - zgonu - metryka zgonu
 • Pobierz pełnomocnictwo do USC
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo
 • Sczegóły po kliknięciu w link - zamów

Na podstawowe pytanie dotyczace proceduty pozyskania odpisów z akt stanu cywilnego odpowiadamy tutaj

Metryka zgonu, może zostać wysłana listem lub kurierem również poza granice Polski. Wystarczy podać kraj oraz dokładny adres przeznaczenia.

Dostępne są następujące rodzaje odpisów aktów

 • Odpis skrócony – zawiera aktualną treść aktu stanu cywilnego.
 • Odpis zupełny – zawiera więcej informacji niż odpis skrócony. Jest w nim dokładnie powtórzona treść aktu stanu cywilnego. Zawiera zarówno dane, które były aktualne w chwili sporządzenia aktu, jak i wszystkie późniejsze zmiany (na przykład informacje o zmianie nazwiska).
 • Wielojęzyczny odpis skrócony – to dokument, który może ci być potrzebny na przykład za granicą. Nie potrzebujesz go tłumaczyć ani uzyskiwać legalizacji — jeśli będziesz się nim posługiwać w następujących państwach: Niemcy, Austria, Belgia, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Słowenia, Chorwacja, Macedonia, Bośnia i Hercegowina, Serbia, Czarnogóra, Mołdawia, Litwa, Estonia, Rumunia, Bułgaria, Republika Zielonego Przylądka.

Szczegóły te zaznaczasz podczas wypełniania wniosku.
Dodatkowo można zlecić usługę dodatkową taką jak:
Tłumaczenie aktu na inne języki niż dokument wielojęzyczny
Apostille / legalizacja na dokumencie.

Tylko oryginalne dokumenty pozyskawane z Urzędu Stanu Cywilnego

Po kliknięciu w link zamów, zostaniesz przekierowany do zewnętrznego serwisu internetowego rejestryonline.pl, świadczącego usługi w zakresie udostępniania dokumentów z USC - Urzędu Stanu Cywilnego.

Kliknij zamów aby uzyskać Odpis aktu zgonu

Wyciąg z aktu stanu cywilnego - urodzenia - metryka urodzenia
 • Pobierz pełnomocnictwo do USC
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo
 • Sczegóły po kliknięciu w link - zamów
Wyciąg z aktu stanu cywilnego - małzeństwa - metryka ślubu
 • Pobierz pełnomocnictwo do USC
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo
 • Sczegóły po kliknięciu w link - zamów
Wyciąg z aktu stanu cywilnego - zgonu - metryka zgonu
 • Pobierz pełnomocnictwo do USC
 • Prześlij podpisane pełnomocnictwo
 • Sczegóły po kliknięciu w link - zamów

Na podstawowe pytanie dotyczace proceduty pozyskania odpisów z akt stanu cywilnego odpowiadamy tutaj