Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

Celem prowadzenia CRZS jest ochrona obrotu gospodarczego poprzez nałożenie obowiązku ujawniania zastawów w tym rejestrze oraz umożliwienie uzyskania przez zainteresowanego wypisu zawierającego informacje o obciążeniu konkretnej rzeczy lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonej należności. Każdy urząd skarbowy prowadzi własny rejestr zastawów skarbowych jednak w Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych, prowadzonym przez Ministra[…]